Japanese Language Tools 

English->Hiragana | Hiragana->English | Main  

     
 

Dialogue: Who are You

1 おなまえはなんですか (o)namae wa nan desu ka
2 (なまえは)Julie です (namae wa) Julie desu
3 (お)なまえはじゅりあさんですか ( (o)namae wa ) juria-san desu ka
4 いいえ、Julieです iie, Julie desu
5 ああ、すみません、じゅうりさんですか aa, sumimasen, juuri-san desu ka
6 はい、そうです hai, soo desu
7 はじめまして hajimemashite
8 わたしは Tom です watashi wa Tom desu
9 じゃ、とむさんですね ja, tomu-san desu ne
10 どうぞよろしく(おねがいします) doozo yoroshiku (onegai shimasu)